Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık

Bireysel ya da kurumsal müvekkillerimizin yaptığı veya yapacağı her türlü hukuki işlemde profesyonel  destek sağlanması, günümüz koşullarında artık bir gereklilik halini almıştır.    Hu .. Devamı..

Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

Enerji Hukuku ile ilgili olarak aşağıda kısaca özetlenen konularda size hukuki destek sağlayabiliriz: - Piyasa katılımcılarına EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) düzenlemeleri ve piyasaya katılım şartları ile bu d .. Devamı..

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

- Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, satış vaadi, önalım ve sair proje geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması; - Gayrimenkullerin kiralanması, üzerlerinde intifa veya sükna gibi .. Devamı..

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Anlaşmalı / Çekişmeli Boşanma Davaları Nafaka / Velayet Maddi – Manevi Tazminat Babalık Davalar Evliliğin Butlanı / İptali Mal Paylaşımı / Alacak Davaları 6284 Sayılı Yasa Gereği Koruma Tedbiri Kararı Alı .. Devamı..

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Büromuz gerek danışmanlık yaptığı, gerekse Avukatlık hizmeti verdiği, orta ve büyük ölçekli ticari şirketler ile banka, varlık şirkettleri, factoring, leasing ve finans kuruluşlarına icra ve iflas hukuku alanı .. Devamı..

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bu alandaki hukuki servislerimiz aşağıdaki konuları kapsamaktadır: Tazminat ve sözleşmesel haklara ilişkin uyuşmazlıklar, Sosyal güvenlik, Sendika, Çalışma süresine ilişkin uyuşmazlıklar, İş sö .. Devamı..

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Günümüzün karmaşık iş dünyasında birbirinden farklı pek çok disiplinin ve olasılığın doğru analiz edilerek ve anlaşılarak hukuki hizmet sağlanması temel bir gereksinim haline gelmiştir. Gerek yerel, gere .. Devamı..